Galerie

Termin i porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy

XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu gminy na 2017r.,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017 – 2025,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018r.
4/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018r.,
5/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
6/ zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych  w Rozdrażewie w śmioletnią Szkołę Podstawową w Rozdrażewie,
7/ zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych  w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Wsi.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  2018-2025.
5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok.