Statystyczne badania pogłowia zwierząt

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa zostaną przeprowadzone w grudniu w 2017r. statystyczne badania pogłowia trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej.

Celem badań rolnych jest uzyskanie informacji dotyczących pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich.  Badania przeprowadzane zostaną w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania rolnika z ankieterem statystycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie pod numerem 61 2798302 i 61 2798356.
Samodzielnie ankiety rolne można wypełnić przez Internet wykorzystując aplikację dostępną  pod adresem  https://rolnictwo.stat.gov.pl/.

Badania rolne     (pobierz)
Badania - plakat  (pobierz)