Obwieszczenie o odmowie lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj więcej ...