Przyjmowanie zgłoszeń szkód rolniczych

Urząd  Gminy  Rozdrażew informuje,  że  przyjmuje  zgłoszenia  szkód  w uprawach spowodowanych przez wichurę,  jaka  przeszła  nad  Wielkopolską  z 5 na  6 października.  W związku  z trwającym  zbiorem  kukurydzy  prosimy rolników  zgłaszających  szkodę o  pozostawienie  fragmentu uprawy (ok. 10m2)