Informacja z obrad XXXII sesji Rady Gminy

W dniu 29 września odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka przedstawił informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.

Dalsza relacja  (pobierz)
Herb Gminy     (pobierz)
Flaga Gminy    (pobierz)
Pieczęcie         (pobierz)
Sztandar Gminy (1, 2, 3)
Łańcuch Wójta Gminy  (pobierz)
Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy (pobierz)