Ogłoszono wykazy nieruchomości do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 26 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10 lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Pobierz wykaz ( 1, 2)