Galerie

Zakończono inwestycje drogowe 2017r.

1 września br. odbył się odbiór techniczny nowych odcinków dróg gminnych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ”MARZYŃSKI” Sp. z.o.o. z Jarocina.

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji drogowych wykonano pełną podbudowę i położono dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową  na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grębów na długości 440 mb  i szerokości 4,50 mb. Podobną przebudowę drogi, z ułożeniem jednowarstwowej nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej wykonano na drodze w miejscowości Dąbrowa, na długości 330 mb i szerokości 4,0 mb, prowadzącej również  do gruntów rolnych. Natomiast zakres przebudowy drogi gminnej Nr 764589 w miejscowości Maciejew obejmował poszerzenie odcinka drogi, odmulenie rowów, ułożenie nowych przepustów drogowych oraz nałożenie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na długości 499 mb i szerokości 4,5 mb.

Łączny koszt realizacji zadań wyniósł 964.604,56 zł, z czego na inwestycje drogowe w Grębowie i Dąbrowie gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 116.250,00 zł.

drogigrebow4
drogigrebow5
drogigrebow07
drogigrebow06
drogidabrowa1
drogidabrowa2
drogidabrowa3
drogimacejew10
drogimaciejew08
drogimaciejew09
drogimaciejew11