Informacja z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 30 sierpnia 2017r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia pięciu uchwał.
Czytaj więcej ...