Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazu nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę.

Wykaz  będzie  wywieszony w  dniach od 5 do 26 września 2017 r. Bliższych  informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, ul.  Rynek 3, pokój nr 7 w  godz. 7.00-15.00 lub  pod  numerem  telefonu 62 722 13 05

Wykaz (pobierz)