Galerie

Termin i porządek obrad XXX sesji Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 9 sierpnia 2017r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
2/ przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
3/ udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu,
4/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017 - 2025,
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
5. Zapytania i wolne wnioski.