Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Informujemy o możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych

(wartość netto) z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-20120, Działanie  3.1.1. „Wytwarzanie Energii Pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych”. Planowane do realizacji przez Gminę Rozdrażew działanie zakłada, że w oparciu o deklaracje mieszkańców sporządzany jest wspólny wniosek o dofinansowanie montażu dla celów mieszkalnych: kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, instalacji fotowoltaicznych lub kotłów c.o. na biomasę.

regulamin naboru zgłoszeń (pobierz)

deklaracja udziału (pobierz)