Wykazy nieruchomości do oddania w najem

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości  przeznaczonych  do oddania w najem.

Wykazy  będą  wywieszone w   dniach od 13 czerwca  do 4 lipca  2017r. Bliższych  informacji można uzyskać  w Urzędzie gminy  Rozdrażew, ul.  Rynek 3, pokój nr 7 w  godz. od 7.00 do 15.00 lub  pod  numerem  telefonu 62 722 13 05.

Wykaz 1  (pobierz)

Wykaz 2  (pobierz)