Przypomnienie o konkursie na najładniejszy ogród

Przypominamy o jubileuszowym, XX konkursie na najładniejszy ogród.  Mogą w nim brać udział: właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości

z  terenu  gminy Rozdrażew, z wyjątkiem  zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji, Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy  pokój  nr 7 do  dnia 16  czerwca 2017r.