Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę  i  użyczenie.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 09 maja do 30 maja 2017 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 lub pod  nr tel. 62 722 13 05

Wykaz dzierżawa (pobierz)

Wykaz użyczenie (pobierz)