Jubileuszowy konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił jubileuszowy XX konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew

, z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 16 czerwca 2017 r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 30 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: „MÓJ OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY” i „MOJE MIEJSCE WYPOCZYNKU WŚRÓD ZIELENI”.

Plakat  (pobierz)     Regulamin (pobierz)