Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6 - cio miesięcznego stażu przez dwie osoby zarejestrowane jako bezrobotne

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Termin rozpoczęcia stażu od  1  czerwca 2017r. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 4.