Zatrudnimy pracownika obsługi PSZOK i Oczyszczalni

Urząd Gminy poszukuje mężczyzny do pracy w łącznym wymiarze pełnego etatu. 

Zakres obowiązków będzie obejmował obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługę Oczyszczalni ścieków. Podania można składać w sekretariacie lub listownie na adres Urzędu do 31 marca 2017r.