Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 lutego  2017r. w Rozdrażewie odbył  się Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ”

celem którego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje przeprowadzono w dwóch  grupach:
I grupa
– uczniowie szkół podstawowych, w której  udział wzięło  8 uczniów.
   W tej grupie zwyciężyli i do udziału w eliminacjach  powiatowych zakwalifikowali się;
   1. Dominika Dymowska         - Zespół Szkół Publicznych Nowa Wieś
   2. Łukasz Kozłowski              - Zespół Szkół Publicznych  Rozdrażew
   3. Dawid Wygralak                -  Zespół Szkół Publicznych Rozdrażew
 II grupa
 – uczniowie gimnazjum gdzie udział wzięło  28  uczniów.
   Zwyciężyli i do udziału w eliminacjach powiatowych zakwalifikowali się:
   1. Jonasz Szwałek                 - Zespół Szkół Publicznych Nowa Wieś
   2. Aleksandra Gniazdowska - Zespół Szkół Publicznych   Rozdrażew
   3. Agata Widera                   -  Zespół Szkół Publicznych Nowa Wieś

Zwycięzcą poszczególnych grup wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
W/w wymienieni będą reprezentować gminę Rozdrażew  na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ” 1 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.