Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, AGD i RTV

Przypominamy, że w marcu 2017r. realizowana jest  jedyna  w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz  zużytego  sprzętu RTV i AGD.

Odbiór sprzed posesji wymaga zgłoszenia telefonicznego do trzech dni przed odbiorem, do godz. 14.00:
- Urząd Gminy: 62 722 13 05 wew. 40
- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.: 62 733 81 38
Odpady odbierane będą nieodpłatnie. Prosimy o ich wystawienie do godz. 7.00.
Harmonogram odbioru:
04.03.2017r. – Rozdrażew, Wolenice, Dębowiec, Wygoda
11.03.2017r. – Dąbrowa, Henryków, Dzielice, Chwałki, Rozdrażewek
18.03.2017r. - Grębów, Trzemaszno, Maciejew
25.03.2017r. – Budy, Nowa Wieś, Wyki

Informujemy, że od kwietnia tego typu odpady będzie można oddawać bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie.