Bezwzględny zakaz spalania odpadów

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rozdrażew, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych.

Spalając odpady nie tylko łamiemy prawo i szkodzimy środowisku, ale przede wszystkim szkodzimy sobie i najbliższym. Wydajność energetyczna spalanych odpadów jest niewielka, a konsekwencje są bardzo duże. Domowe kominy, pozbawione filtrów, powodują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się ogromnej ilości związków trujących. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek PET, worków foliowych, odpadów z gumy. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, które nieodwracalnie niszczą zdrowie –powodując nowotwory. Szczególnie dzieci narażone są  na choroby związane  z układem oddechowym, obniżoną  odpornością  i alergią  oraz negatywnym wpływem na centralny układ nerwowy. Co najważniejsze substancje te opadają w najbliższym  otoczeniu miejsca spalania. Ponadto spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, zaczadzenia, popękania komina, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
     Informujemy, że uprawnione służby mają prawo przeprowadzić kontrole palenisk domowych w celu weryfikacji spalanych w piecach materiałów lub pobrać wymaz z komina. Stwierdzenie naoczne lub laboratoryjne spalania  odpadów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi  nałożeniem mandatu w wysokości  500 zł lub grzywny do 5.000 zł.
     Dlatego, mając na uwadze ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców, a przede wszystkim tych najmłodszych prosimy o przestrzeganie bezwzględnego zakazu spalania odpadów. Spalanie odpadów jest złym nawykiem nieprzynoszącym żadnych korzyści, a przecież obecnie oddanie dodatkowej ilości odpadów nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.