Galerie

Komunikaty własne

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew
Czyta więcej ...

Informacja z obrad VI sesji Rady Gminy

W dniu 14 maja  odbyła się VI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski przedstawił informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu.

Czytaj więcej ...

74 rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja 2019r. delegacje władz gminy, kombatantów i  młodzieży Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych w latach 1939 – 1945.

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy na II Turniej Kół Gospodyń Południowej Wielkopolski. Jego organizatorem jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej ...

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców, a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Czytaj więcej...

Świętowano Gminny Dzień Strażaka

W dniu 4 maja 2019 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXII konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Zaproszenie na badania profilaktyczne mężczyzn

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie  zaprasza panów - mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 45-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (prostaty) 

Czytaj więcej ...

Zarządzenie akcji deratyzacji

Wójt Gminy Rozdrażew zarządza  przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy Rozdrażew  w dniach 02-31 maja 2019r.
Czytaj więcej ...

Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6-cio  miesięcznego stażu przez osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców uczniów i przedszkolaków

Szanowni rodzice uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew.

Czytaj więcej ...

Informacja z obrad V sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Czytaj więcej ...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rozdrażew na rok szkolny 2019/2020

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach  29-30 kwietnia 2019r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych

Czytaj więcej...

Dostępne Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

W Urzędzie Gminy w Rozdrażewie  uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania i dokonywać płatności  przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie.

Czytaj więcej...

Statystyczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego "Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych".

Czytaj więcej...

Wyniki badań wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....