Galerie

Komunikaty własne

Komunikaty dotyczące gospodarki odpadami

Urząd Gminy przedstawia informacje dotyczące składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemników na odpady zmieszane oraz wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady.

Czytaj więcej...

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie z dofinansowaniem

W dniu 20 lutego  2013r. Wójt Gminy podpisał w Poznaniu umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

Czytaj więcej...

Mapa gminy

Na początku września ukazała się wydana przez firmę ESEN z Wrocławia mapa gminy wraz z planem Rozdrażewa.

Czytaj więcej...

Informator SMS

Na mocy umowy zawartej ze Spółką Samorządowy Informator SMS uruchomione zostały serwisy dla poszczególnych sołectw naszej gminy. Wystarczy przesłać SMS z kodem rejestracyjnym na numer 661 000 112, aby otrzymać bezpłatne informacje o zagrożeniach pogodowych, dłuższych przerwach w  dostawie energii lub wody, ważniejszych imprezach kulturalnych, sportowych, akcjach bezpłatnych badań lekarskich, zebraniach wiejskich.
Szczegóły >>