Galerie

Komunikaty własne

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Przypomina się  rolnikom, że do końca sierpnia  można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej...

Badania ankietowe problemów społecznych

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w najbliższym czasie na terenie gminy Rozdrażew wśród losowo wybranych 100 mieszkańców gminy przeprowadzone zostaną anonimowe ankiety

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie przeprowadzi

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy

W dniu  17 lipca 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Czytaj więcej ...

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń ½ etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca programu „Dobry Start” - 300 zł dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczyna realizację programu „ Dobry Start”. W ramach programu wypłacone będzie jednorazowe (raz w roku) świadczenie w wysokości 300 zł

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

W związku z komunikatami dotyczącymi zagrożenia suszą przypominamy,   że w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód w terminie umożliwiającym oszacowanie

Czytaj więcej...

Relacja z II etapu Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej

23 czerwca odbył się II etap Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej. Tym razem rowerzyści jechali po trasie z Dzielic w gminie Rozdrażew do  Koźmina Wielkopolskiego. Rajd odbywa się z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20-lecia Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej ...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym,

Czytaj więcej...

Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, o wprowadzeniu w życie  Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XLII sesji Rady Gminy

W dniu 20 czerwca 2018r.  odbyła się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie dwóch nastoletnich mieszkanek gminy - Natalii i Joanny Szablewskich, medalistek XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2018

Czytaj więcej...

Posiadamy pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono kilka piesków, w tym dwa szczeniaki  Pieski są łagodne, przyjazne w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

Zatwierdzono taryfy zaopatrzenia w wodę

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych i Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  zatwierdził taryfy

Czytaj więcej...

Jesteśmy już na Facebooku!

Serdecznie zapraszamy do polubienia strony Gmina Rozdrażew na Facebooku, gdzie informujemy na bieżąco o wszystkich wydarzeniach z życia gminy.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

 

Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń 1/2 etatu.

Czytaj więcej...

Komunikaty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Każdego dnia na świecie dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pijanych kierowców oraz dochodzi do przemocy w rodzinie. Sprawdź jak możesz pomóc sobie i innym.

Czytaj więcej...