Galerie

Komunikaty własne

Miałeś przodka Powstańca - pozwól uczcić jego pamięć

W związku z planami uczczenia setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim mieszkańców gminy Rozdrażew zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodzin powstańców o zgłaszanie uczestników Powstania

Czytaj więcej...

Terminy polowań zbiorowych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie  o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Dzik.

Czytaj  więcej ...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej posiadacz bydła

Czytaj więcej...

Terminy polowań zbiorowych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomoœci informację o terminach polowań zbiorowych.

Czytaj  więcej

Terminy polowań zbiorowych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań.

Czytaj więcej

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Rozdrażew w 2019r

Firma Usługowa "KOSZ" w Ostrowie Wlkp. podaje do wiadomości mieszkańców gminy harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych  na rok 2019

Czytaj więcej...

Setna Rocznica Powstania Wielkopolskiego

W najbliższy czwartek, 27 grudnia przypada setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prosimy mieszkańców o wywieszenie flag. Jednocześnie informujemy,

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych w Gminie Rozdrażew - spotkanie informacyjno – rekrutacyjne

W związku z uruchamianym w Gminie Rozdrażew w latach 2018-2019 projektem, w ramach którego realizowane będą zadania w ramach Kompleksowego Programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów

Czytaj więcej...

Informacja z obrad II sesji Rady Gminy

W dniu 29 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy

Czytaj więcej...

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości przekazany strażakom

W dniu 28 listopada 2018 r. w obiekcie „Masztalarni” w Rozdrażewie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego, mającego umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych i pomoc osobom poszkodowanym w  wypadkach.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniu

Wójt  Gminy  Rozdrażew podaje do publicznej  wiadomości terminy polowań  zbiorowych przeprowadzanych  przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o polowaniu

Wójt  Gminy  Rozdrażew podaje do publicznej  wiadomości terminy polowań  zbiorowych przeprowadzanych  przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...

Komisje Rady wybrały swoje kierownictwo

27 listopada  odbyły się pierwsze posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych.

Czytaj więcej...

Ósma kadencja samorządu gminy rozpoczęta

22 listopada 2018r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady poprzedziło  wręczenie radnym i Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze

Czytaj więcej...

Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych w Gminie Rozdrażew - spotkanie informacyjne

W Gminie Rozdrażew w latach 2018-2019 realizowane będą zadania w ramach Kompleksowego Programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów,

Czytaj więcej...