Galerie

Komunikaty własne

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXII konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Zaproszenie na badania profilaktyczne mężczyzn

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie  zaprasza panów - mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 45-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (prostaty) 

Czytaj więcej ...

Zarządzenie akcji deratyzacji

Wójt Gminy Rozdrażew zarządza  przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy Rozdrażew  w dniach 02-31 maja 2019r.
Czytaj więcej ...

Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6-cio  miesięcznego stażu przez osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców uczniów i przedszkolaków

Szanowni rodzice uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew.

Czytaj więcej ...

Informacja z obrad V sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Czytaj więcej ...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 18 kwietnia 2019r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rozdrażew na rok szkolny 2019/2020

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach  29-30 kwietnia 2019r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Dostępne Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

W Urzędzie Gminy w Rozdrażewie  uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania i dokonywać płatności  przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie.

Czytaj więcej...

Statystyczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego "Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych".

Czytaj więcej...

Wyniki badań wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....


Informacja z obrad IV sesji Rady Gminy

W dniu 20 lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie  sołtysów gminy Rozdrażew, którzy zakończyli pracę wraz z upływem  kadencji.

Czytaj więcej ...

Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+  zarówno w instytucjach, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania

Czytaj więcej...

Informacja o e-dowodach

W związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostają e-dowody,  które zastąpią tradycyjne dowody osobiste. Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Rozdrażew przekazuje do wiadomości rolników odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą warunków udzielania pomocy producentom rolnym

Czytaj więcej...