Komunikaty własne

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji

W dniu 1 lipca podpisana została z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowa dofinansowania  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice”.

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 17 "Dzik", koła łowieckiego nr 22 "Bażant", koła łowieckiego nr 44 "Szarak".
Czytaj więcej

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie - I tura

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie Rozdrażew w dniu 28.06.2020 r.

Czytaj więcej ....

Place zabaw otwarte

Od środy 24.06. 2020 zostaną otwarte place zabaw. Podczas korzystania z urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać  reżimów sanitarnych wydanych przez GIS, które zostaną umieszczone na terenie każdego placu.
Czytaj więcej

Informacje gospodarcze

Wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza realizuje na terenie gminy przebudowy dróg

Czytaj więcej...

Dofinansowania dla gminy

18 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał  aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XVIII sesji Rady Gminy

W dniu 3 czerwca odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Z okazji przypadającego 27 maja br. jubileuszu 30 - lecia pierwszych wolnych wyborów do rad gmin i odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Czytaj więcej ...

GOPS Rozdrażew poszukuje asystenów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020

Czytaj więcej ...

Nabór na kierownicze stanowisko w Urzedzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Czytaj więcej...

Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Gmina Rozdrażew mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Czytaj  więcej ...

Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks wyborczy, wyborca czasowo przebywający na terenie gminy Rozdrażew poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie niezamieszkały

Czytaj więcej...

Kolejne laptopy dla szkół

W dniu 5 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski wraz z Kierownikiem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henrykiem Jankowskim przekazali Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi łącznie 23 laptopy.

Czytaj więcej...

Utrudnienia na drodze Rozdrażewek-Różopole

Wykonawca remontu drogi powiatowej Rozdrażewek - Różopole będzie prowadził prace na odcinku od posesji Rozdrażewek 54 do skrętu na Dąbrowę włącznie w dniach 15-26.06.2020 r. Prosimy o unikanie tego odcinka drogi i zastosowanie się do oznakowania.
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Czytaj więcej...