Galerie

Komunikaty własne

Uwaga. Burze z gradem!

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców, że od godz. 18.00 dnia 15.06.2019 r. do godz. 4.00 dnia 16.06.2019 r. prognozuje się wystąpienie burz z gradem. W trakcie burz opady deszczu do 50 mm, wiatr w porywach może osiągnąć 115 km/h. Stopień zagrożenia 2.

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....

Informacja z obrad VII sesji Rady Gminy

 W dniu  7 czerwca 2019r.  odbyła się VII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Czytaj więcej...

Udostępniony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, został sporządzony spis wyborców uprawnionych do głosowania.

Czytaj więcej ...

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi  na dzień 28 lipca wyborami do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej Komisja Okręgowa nr 93 w Rozdrażewie informuje o pełnionych dyżurach

Czytaj więcej ...

Świadczenie 500 plus na każde dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

Czytaj  więcej ...

Dyżury placówek oświatowych w okresie wakacji

Informujemy, że w trakcie zbliżających się wakacji gminne placówki oświatowe zapewniają opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały w bieżącym roku do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 -2023, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił do Rady Gminy o dokonanie wyboru

Czytaj więcej...

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew w roku 2018

Obecny rok jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Termin i porządek obrad VII sesji Rady Gminy

VII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 7 czerwca 2019r.   o godz. 11.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew
Czyta więcej ...

Informacja z obrad VI sesji Rady Gminy

W dniu 14 maja  odbyła się VI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski przedstawił informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu.

Czytaj więcej ...

74 rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja 2019r. delegacje władz gminy, kombatantów i  młodzieży Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych w latach 1939 – 1945.

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy na II Turniej Kół Gospodyń Południowej Wielkopolski. Jego organizatorem jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej ...

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców, a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Czytaj więcej...