• Uncategorised
  Liczba artykułów:
  34
 • Dla mieszkańców
  Liczba artykułów:
  14
 • Informacje samorządowe
  Liczba artykułów:
  0
 • Edukacja
  Liczba artykułów:
  2
 • Gospodarka
  Liczba artykułów:
  0
 • Kultura
  Liczba artykułów:
  0
 • Sport
  Liczba artykułów:
  0
 • Dla turystów
  Liczba artykułów:
  0
 • Inne
  Liczba artykułów:
  0
 • Deklaracja dostępności cyfrowej

  <div class="page-header">

  <h1 style="text-align: center;" id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności cyfrowej</h1>

  </div>

  <h2 class="clearfix" id="a11y-wstep"> <span style="color: #000000;"><strong>Oświadczenie w sprawie dostępności</strong></span></h2>

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;" ><strong id="a11y-podmiot">Gmina Rozdrażew</strong> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej <span style="color: #000000;"><strong>rozdrazew.pl</strong></span> zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523</span><br /><span style="color: #000000;"> z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.</span></p>

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;" id="a11y-ocena" >W <span style="color: #000000;">Gminie <strong id="a11y-url">rozdrazew.pl</strong></span> przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: <strong >Test - European Internet Inclusion Initiative,</span> (<a href="http://checkers.eiii.eu/">http://checkers.eiii.eu/</a> ), <span style="color: #000000;"></strong>z którego wynika, że strona internetowa <span style="color: #000000;">rozdrazew.pl</span> spełnia wymagania w <strong>86.12 %</strong>.</span></p>

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Status pod względem zgodności</strong></span></p>

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Strona internetowa dostępna jest <strong>częściowo zgodna</strong> z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:</span></p>

   

  <ol id="a11y-status">

  <li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Brak wersji strony dla osób niedowidzących.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.</span></li>

  </ol>

   

  <p><span style="color: #000000;"><strong>Informacje dodatkowe.</strong></span></p>

  <ol>

  <li><span style="color: #000000;" id="a11y-data-publikacja">Publikacja strony <strong>rozdrazew.pl</strong> 19. 11. 2014r</span></li>

  <li><span style="color: #000000;" id="a11y-osoba">Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Donata Czubak <br /></span></li>

  <li><span style="color: #000000;" id="a11y-kontakt">Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew <br /></span></li>

  <li><span style="color: #000000;" id="a11y-telefon">Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony:   tel. 627221305 <br /></span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email:<a id=”a11y-email” href=”mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ”>Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. </a><br /></span></li>

   

  <li><span style="color: #000000;">Strona aktualizowana na bieżąco.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.</span></li>

  <li><span style="color: #000000;">W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji<br /></span></li>

  </ol>

  <p style="text-align: justify;"> </p>

  <h2 class="clearfix"> <span style="color: #000000;"><strong>Dostępność architektoniczna obiektów Gminy Rozdrażew.<br /></strong></span></h2>

  <p id="a11y-architektura" ><span style="color: #000000;"><strong>  </strong> Urząd Gminy w Rozdrażewie mieści się w dwóch lokalizacjach: Budynek przy ul. Rynek 1 oraz budynek przy ul. Rynek 3<br /></span>

  <ul>

  <li>Budynek przy ul. Rynek 3 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  <li>Wejście do budynku przy ul. Rynek 3 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.

  <li>Budynek przy ul. Rynek 1 częściowo jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.       <li>Wejście budynku przy ul. Rynek 1 zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.

  <li>W budynku przy ul. Rynek 1 znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  <li>W budynkach  nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków.   

  <li>W pobliżu budynków są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

  <li>Do wejścia budynków prowadzą schody.

  <li>Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  <li>Do budynków można wejść z psem asystującym.

  <li>W Urzędzie Gminy Rozdrażew można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

  </ul>

   

  </p>

   

   

   

  <p> </p>

  <h2 class="clearfix"><strong>Informacja dla użykowników niepełnosprawnych</strong></h2>

  <ul>

  <li>Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza <strong>Tab lub SHIFT+TAB</strong>.</li>

  <li>Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,</li>

  </ul>

   

   

   

  <h2 class="clearfix"><strong>Procedura wnioskowa-skargowa</strong></h2>

   

  <p id=”a11y-procedura”> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

  <P><b>Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich</b>:

  <br>

  al. Solidarności 77

  <br>

  00-090 Warszawa

  <br>

  Telefon (22) 55 17 700

  <br>

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  <br>

  https://www.rpo.gov.pl/ 

   

   

   

   

   

  <p><span style="color: #000000;">Audytor: <strong id="a11y-audytor"> Donata Czubak </strong></span></p>

   

  <p><span style="color: #000000;">Data sporządzenia Deklaracji Dostępności <strong id="a11y-data-sporzadzenia">2019-11-13 </strong></span></p>

  <p><span style="color: #000000;">Data aktualizacji strony <strong id="a11y-data-aktualizacja">2019-11-13 </strong></span></p>

   

  <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p>

  Liczba artykułów:
  2