Statystyczne badania ankietowe - udział w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia na terenie gminy realizowane  będą badania statystyczne „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Badania ankietowe przeprowadzone zostaną  w gospodarstwach domowych metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów.
Dodatkowe informacje o badaniu dostępne na stronie https://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Plakat  (pobierz)