Dotacja na sprzęt specjalistyczny dla OSP

27 września 2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przedstawiciele gminy podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości o przyznanie dotacji.

Umowa dotyczyła realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach tego projektu gmina otrzymała 46.800 złotych dotacji, udział gminy to 1% wartości wszystkich zadań, czyli 472,73 zł. Za pozyskaną dotację zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rozdrażew.