Informacja z obrad XLV sesji Rady Gminy

W dniu 28 września odbyła się XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów Rada Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy
Czytaj więcej ...