Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

W związku z komunikatami dotyczącymi zagrożenia suszą przypominamy,   że w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach (buraków, ziemniaków) konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód w terminie umożliwiającym oszacowanie

 

przed zbiorem uprawy przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Informujemy, że nadrzędną zasadą  procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenia szkód przyjmowane są  w tut. Urzędzie Gminy - pok. nr 7.
Komunikaty dotyczące zagrożeń wystąpienia suszy dla poszczególnych kategorii gleb podawane są na bieżąco na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012052/